Autoescola Mata

AUTOESCOLA MATA ofrécelle a todos os seus alumnos e alumnas da bisbarra de Santiago de Compostela, así como doutros lugares de Galicia, dende a primeira metade dos anos 80, un servizo profesional, personalizado e integral en todos os cursos que imparte.
Velaí que dende a nosa creación teñamos apostado por un ensino de calidade, cos mellores medios técnicos e humanos: profesorado altamente cualificado e especializado, excelentes infraestruturas, inmobles e flotas de vehículos.

Destacamos non só polos prezos competitivos que se ofrecen senón, así mesmo, pola continua innovación e renovación dos métodos docentes. Coñecemos as últimas novidades en I+D+i dentro do propio sector e aplicamos as de maior vangarda para atender de xeito máis eficiente e eficaz ao alumnado. Incluso este ten a posibilidade de realizar tests online dende o seu propio fogar; aplicación provista, entre outras cousas, de vídeos explicativos (de grande utilidade) e apartados teóricos que serven como complemento didáctico e de repaso.

O noso compromiso coa seguridade fai que sexamos responsables da aprendizaxe dos nosos alumnos e alumnas. Sensibilizados con este aspecto, está entre os nosos obxectivos prioritarios que os condutores noveis participen na transmisión dunha verdadeira cultura da educación viaria.
 

OFERTA FORMATIVA

Ir arriba