¡Este curso ya no admite solicitudes de información!

Aquí tienes otras opciones similares

Curso de Construcción Efímera para cine y medios audiovisuales

ESCAC. Escuela Superior de Cine y Audiovisuales Cataluña

Cursos

  

Barcelona

  

Junio

  

1 mes

  

Beca

Objetivos

L’objectiu fonamental del curs és la capacitació de l’estudiant en el desenvolupament de projectes de construcció efímera per a la indústria audiovisual i cinematogràfica. Durant el mateix el participant s’endinsarà, mitjançant les tècniques i metodologies específiques de la disciplina, en les dife- rents fases d’execució d’un projecte de Direcció Artística d’una producció cinematogràfica. Tot i que l’èmfasi acadè- mic resideix en aquest camp, el cinema, la formació resul- tant del curs deixa la porta oberta a trobar diferents sortides professionals en altres camps afins pertanyents al món de l’espectacle, tals com el teatre, la televisió, l’òpera, parcs te- màtics, etcètera.

Requisitos

Requisits d’accés: no es precisa cap titulació especifica. Perfil d’accés: Graus superiors en disseny i moblament,electricitat, electrònica,graduats en Belles arts ,Disseny, Interiorisme.

Salidas

L’ alumne podrà dur a terme qualsevol treball de construcció re- lacionat amb el món de l’escenografia:cinema,teatre,televisió. Treballs manuals d’ arquitectura efímera, esdeveniments, exposicions,locals temàtics,parcs temàtics,desfilades,presen- tacions ,etc. També serà capaç d’ enfrontar-se a l’ organització i gestió d’ equips de treball, als pressupostos, i a les necessitats mate- rials de qualsevol posada en escena. L’ alumne coneixerà els comportament dels materials més habituals en els projectes Podrà treballar com a pintor, fuster, escultor o tècnic tèxtil a qualsevol projecte de decoració.

Convocatorias

Inicio: Junio Fin: Julio

Lugares

Barcelona

Cursos

     

Junio

  

1 mes

  

Beca


EN AVANZA EN TU CARRERA TE AYUDAMOS  

En Avanza en tu Carrera tenemos más de 50.000 cursos para ti. Te orientamos y asesoramos para que elijas tu formación. Elige la opción que más te interese: Formación Profesional, Oposiciones, Grados, Postgrados y mucho más.

ÁREAS MÁS SOLICITADAS  

BUSCA TUS CURSOS EN TU PROVINCIA