Diploma de Especialización en Educación Lectora y Literaria en el Siglo XXI. 4ª edición

Universitat de València - Postgrau

Máster y Postgrado

Presencial en Valencia

25 ECTs.

Noviembre

550 €/curso

 • - Reflexionar al voltant del fet de llegir i del món del llibre com eixos per a establir les

  bases de l'educació lectora i literària en la formació de l'ésser humà en les diferents

  etapes escolars i al llarg de la vida (life-long-learning).

  - Profunditzar en la didàctica de la lectura i la lectura literària en els diferents nivells

  educatius, sobretot, Educació Infantil i Primària.

  - Desenvolupar i millorar la competència lectoliterària docent i dels diferents

  professionals implicats en l'ensenyament de la literatura i la lectura.

  - Promoure pràctiques innovadores, de recerca i de millora professional pel que fa a la

  didàctica de la literatura i la lectura.
 • - Promoure la lectura, la lectura literària i l'escriptura creativa i crítica com

  fonaments de l'educació lectoliterària i la construcció de la identitat personal i

  social.

  - Desenvolupar capacitats, habilitats, estratègies, destreses i hàbits per

  l'ensenyament de la lectura i la lectura literària en àmbits formals i no formals.

  - Conèixer els reptes i les dificultats de l'educació lectora i literària en el segle

  XXI.

  - Explorar i conèixer les possibilitats dels diferents factors implicats en la

  didàctica de la lectura i la literatura.

  - Aprendre a generar i analitzar la qualitat i les implicacions inherents als

  materials didàctics pels diferents nivells educatius, etapes i interessos lectors.

  - Aprofitar el potencial de l'educació lectoliterària en la construcció de la

  ciutadania i la formació integral de l'ésser humà.

  - Generar un espai de reflexió i diàleg crític entre tots els implicats en l'educació

  lectora i literària.

  - Aprendre a sistematitzar i coordinar accions, experiències, activitats i

  dinàmiques al voltant de l'ensenyament de la lectura i la lectura literària.
 • Graduados y graduadas, diplomados y licenciados con interés en la educación lectora y literaria en sus diferentes vertientes, especialmente maestros y docentes de educación infantil, primaria y secundaria, Máster en Profesor en Educación Secundaria y Máster de Investigación en Didácticas Específicas, pero también, bibliotecarios, gestores culturales y otros profesionales relacionados con la ' educación lectora y literaria como mediadores, ilustradores o trabajadores de editoriales. El alumnado que tenga pendiente un máximo de 10% Créditos ects para obtener la titulación de Grado correspondiente. Este estudiantes se comprometen a obtener la titulación de Grado antes de la finalización del curso
 • Temario

  1. Educación lectora i literària

  2. Treball final de postgrau
 • Objectius generals del títol.

  - Reflexionar al voltant del fet de llegir i del món del llibre com eixos per a establir les

  bases de l'educació lectora i literària en la formació de l'ésser humà en les diferents

  etapes escolars i al llarg de la vida (life-long-learning).

  - Profunditzar en la didàctica de la lectura i la lectura literària en els diferents nivells

  educatius, sobretot, Educació Infantil i Primària.

  - Desenvolupar i millorar la competència lectoliterària docent i dels diferents

  professionals implicats en l'ensenyament de la literatura i la lectura.

  - Promoure pràctiques innovadores, de recerca i de millora professional pel que fa a la

  didàctica de la literatura i la lectura.

  Página

  Objectius específics del títol:

  - Promoure la lectura, la lectura literària i l'escriptura creativa i crítica com

  fonaments de l'educació lectoliterària i la construcció de la identitat personal i

  social.

  - Desenvolupar capacitats, habilitats, estratègies, destreses i hàbits per

  l'ensenyament de la lectura i la lectura literària en àmbits formals i no formals.

  - Conèixer els reptes i les dificultats de l'educació lectora i literària en el segle

  XXI.

  - Explorar i conèixer les possibilitats dels diferents factors implicats en la

  didàctica de la lectura i la literatura.

  - Aprendre a generar i analitzar la qualitat i les implicacions inherents als

  materials didàctics pels diferents nivells educatius, etapes i interessos lectors.

  - Aprofitar el potencial de l'educació lectoliterària en la construcció de la

  ciutadania i la formació integral de l'ésser humà.

  - Generar un espai de reflexió i diàleg crític entre tots els implicats en l'educació

  lectora i literària.

  - Aprendre a sistematitzar i coordinar accions, experiències, activitats i

  dinàmiques al voltant de l'ensenyament de la lectura i la lectura literària.
 • Convocatorias

  Inicio: Noviembre
 • Lugares

  Valencia
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Diploma de Especialización en Educación Lectora y Literaria en el Siglo XXI. 4ª edición

Al pulsar el botón "Infórmate" he leído y acepto el Aviso legal de Avanza en tu carrera.

Validando datos

También podemos ofrecerte otras alternativas similares a este curso
Ir arriba