Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Administración y Dirección de Empresas

Universitat de Girona

Nota de corte

Jun. 2017

6,03
 • La doble titulació GETI-ADE és una oportunitat per als estudiants exigents que vulguin realitzar en paral·lel, durant cinc cursos, dos estudis independents però alhora complementaris amb l’objectiu d’obtenir un ampli coneixement en gestió i organització empresarial.

  Per una part el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials que resumeix totes les branques de la tecnologia i l’enginyeria: mecànica, electrònica i química i forma part de la formació necessària per a esdevenir Enginyer Industrial, i per l’altra el Grau d’Administració d’Empreses que proporciona la formació adequada en economia i en organització de l'empresa i capacita per desenvolupar les tasques pròpies de la direcció empresarial.

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques.

  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a les branques de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura i Ciències Socials i Jurídiques.

  • Més grans de 25 anys. Opcions preferents de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura ii Ciències Socials i Jurídiques.

  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.

  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent


 • PRIMER CURSO

  Fundamentos de la empresa (FB) (6) Historia económica (FB) (12) Informática (FB) (6) Instrumentos de economía aplicada (I) (FB) (6) Introducción a la economía (FB) (12) Fundamentos de física 1 (FB) (6) Fundamentos de física 2 (FB) (6) Fundamentos de matemáticas 1 (FB) (9) Fundamentos de matemáticas 2 (FB) (6)  SEGUNDO CURSO

  Estadística (FB) (6) Expresión gráfica (FB) (9) Introducción al derecho (FB) (6) Fundamentos de química (FB) (6) Economía industrial (OB) (6) Economía internacional (OB) (6) Fundamentos de ciencia de materiales (OB) (6) Fundamentos de control (OB) (3) Fundamentos de mecánica (OB) (6) Macroeconomía (OB) (6) Microeconomía (OB) (6) Teoría de máquinas (OB) (5) Termodinámica (OB) (5)  TERCER CURSO

  Economía de la empresa (FB) (6) Ampliación de matemáticas 1 (OB) (6) Dirección de recursos humanos (OB) (6) Econometría (OB) (6) Elasticidad y resistencia de materiales (OB) (6) Ingeniería de fluidos (OB) (6) Introducción a la contabilidad (OB) (6) Máquinas eléctricas (OB) (3) Sistemas fluidomecánicos (OB) (5) Sociología (OB) (6) Tecnología de procesos (OB) (5) Tecnologías de materiales (OB) (5) Teoría de circuitos y fundamentos de electrónica (OB) (5) Informática y comunicaciones (OB) (4)  CUARTO CURSO

  Electrotecnia y accionamientos eléctricos (OB) (5) Elementos de máquinas (OB) (5) Ingeniería térmica (OB) (6) Introducción a las estructuras (OB) (5) Regulación automática (OB) (5) Sistemas electrónicos y automáticos (OB) (9) Tecnologías de fabricación (OB) (5) - Optativas (perfil ADE): Dirección comercial (6) Dirección financiera I (6) Dirección financiera II (6) Empresa y sector público (6) Contabilidad financiera (6) Interpretación de estados financieros (6)  QUINTO CURSO

  Ampliación de matemáticas 2 (OB) (6) Ciencia y tecnología del medio ambiente (OB) (4) Contabilidad de costes (OB) (6) Dirección estratégica (OB) (6) Gestión de la producción (OB) (3) Investigación operativa (OB) (4) Plan de empresa y emprenduría (OB) (6) Proyectos (OB) (4) Taller de adiestramiento profesional (OB) (3) Optativas (6) Proyecto final de grado (15) Trabajo de fin de grado (12)  ASIGNATURAS OPTATIVAS

  A lo largo de la carrera es preciso superar los requisitos siguientes: Optatividad + Reconocimiento (48 ETCS) Gestión empresarial de la prevención de riesgos laborales (6) Matemática de las operaciones financieras (6) Comunicación corporativa (6) Instituciones y políticas de la Unión Europea (6) Métodos cualitativos y cuantitativos para la investigación de mercados (6) Investigación operativa (6) Teoría de la estrategia (6) Técnicas de venta y comercialización (6) Gestión de la cadena de suministro (6) Política de precios (6) Análisis estratégico sectorial (6) Arquitectura organizativa (6) Empresas de la nueva economía (6) Gestión integrada: calidad, medio ambiente y seguridad laboral (6) Gestión de procesos de la organización (6) Incertidumbre y decisión (6) Mercados y organizaciones (6) Gestión ambiental y economía del medio ambiente (6) Competencia leal y desleal (6) Estrategias empresariales y mercados turísticos (6) Políticas comerciales (6) Finanzas corporativas (6) Dirección de organizaciones no lucrativas (6) Investigación comercial (6) Control corporativo (6) Prácticas en la empresa (12)
 • En finalitzar el doble grau, per l’ampli coneixement que hauràs rebut, tant des de l’àmbit de l’enginyeria com des de l’econòmic i social, disposaràs d’un gran ventall de possibilitats per poder introduir-se en el mercat laboral. La varietat de coneixements que hauràs adquirit, des de la mecànica, les estructures o el control, del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, fins a l’economia, l’anàlisi comptable o la direcció financera, del Grau en Administració d’Empreses, et permetrà disposar d’un perfil multidisciplinari molt apreciat pel teixit industrial del nostre país.

  Malgrat això, la primera recomanació és completar la formació amb el Màster en Enginyeria Industrial. Un lema recent del col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya era “En tot i per a tot”. Aquest lema mostra que, amb la continuïtat del Màster en Enginyeria Industrial, podràs treballar en els principals sectors industrials, principalment en l’àrea de Producció i desenvolupament de producte. A més, amb el complement de la formació d’Administració d’Empreses ja adquirida, ampliaràs les possibilitats cap a les diverses àrees funcionals de l’empresa a part de les de Producció.
 • Convocatorias

  Inicio: Septiembre
 • Lugares

  Girona

Mondragon Unibertsitatea

Carreras
Presencial en Bilbao
4 años. 240 ECTs.
Septiembre
8.000 €/año

EAE - UPC (Barcelona)

Carreras
Presencial en Barcelona
240 ECTs.
Octubre 2018
7.000 €/año

Universidad Europea Miguel de Cervantes

Carreras
A distancia / Online. Presencial en Valladolid
4 años. 240 créditos.
Octubre
Deducciones de hasta el 25% en función del número de créditos matriculados.
A Consultar
También podemos ofrecerte otras alternativas similares a este curso
Ir arriba