Oposiciones a Auxiliar Administratiu de l'Administració Pública

MasterD

Oposiciones

A distancia / Online. Semipresencial en Barcelona y Lleida

Consultar.

Todo el año

A Consultar

 •    Aprofita aquesta oportunitat i aconsegueix un treball fix, amb bon horari i gaudeix d’ estabilitat. A més tens possibilitats de promoció interna.

  Vols una feina estable a Catalunya? Fes-te auxiliar administratiu de l’administració pública

  Et regalem un curs d’ office, on s’inclouen 3 cursos multimèdia de Word, Excel i Access que et seran molt útils per a aprovar aquestes oposicions.

  • Ser espanyol o nacional d’un Estat de la Unió Europea o nacional d’un Estat on sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya.

  • Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària, FP I o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-l’ho en la data de publicació de la convocatòria.

  • No haver estat condemnat, ni processat, ni inculpat per delicte dolós, llevat que s’hagi obtingut la rehabilitació o hagués recaigut en la causa interlocutòria de sobreseïment.

  • No trobar-se en inhabilitació per a l’exercici de les funcions públiques.

  • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, d’un cos de l’Estat, de les comunitats autònomes, o de les entitats locals, ni suspès per a l’exercici de funcions públiques, en via disciplinària o judicial, llevat que s’hagi rehabilitat degudament.

  • No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’acompliment de les corresponents funcions.

  • Tenir el certificat de nivell exigit (nivell C). Quan no se’n tingui, s’haurà de superar una prova de nivell de llengua catalana.


  Aquests requisits s’hauran de complir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i s’hauran de mantenir fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.
 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Lugares

  Barcelona, Lleida
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Oposiciones a Auxiliar Administratiu de l'Administració Pública

Al pulsar el botón "Infórmate" he leído y acepto el Aviso legal de Avanza en tu carrera.

Validando datos

Ir arriba