Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

MasterD

Oposiciones

A distancia / Online. Semipresencial en Barcelona y Lleida

Consultar.

Todo el año

A Consultar

 • Vols ser bomber a Catalunya? Es tracta d’una professió gratificant i molt ben remunerada. Si aproves les oposicions de bomber i aconsegueixes una plaça, cobraràs aproximadament 2.300 €* al mes amb la seguretat que es tracta d’una feina per a tota la vida. A MasterD et preparem per a les proves teòriques i també et preparem per a l’entrevista personal a partir de casos reals.

  Preparem l’accés a bomber en qualsevol localitat de Catalunya. Informa't Ara!

  No t’ho pensis més i prepara’t es oposicions de bomber de la Generalitat de Catalunya. Tenir una feina fixa de bomber a Catalunya és ara possible amb l’ajuda de MasterD, experts en la preparació d’oposicions. Fa més de 20 anys que ajudem les persones a assolir la seva meta professional.

  Aquest mes si ets alumne de MasterD comptaràs amb promocions especials a l’Autoescola Canyelles!

  • Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels estats membres de la Unió Europea.

  • Estar en possessió del títol de graduat/ada escolar d’educació general bàsica, de formació professional de primer grau, de graduat en educació secundària obligatòria (LOGSE), de tècnic/a (LOGSE), equivalent o superior.

  • Posseir el permís de conducció de vehicles de la categoria C.

  • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

  • Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per exercir les funcions corresponents. A les bases de cada convocatòria s'estableix el quadre d'exclusions mèdiques concret per cada oposició.

  • Certificat mèdic oficial conforme reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar les proves físiques que recull l’annex de les bases.

  • Com a requisit específic d’alçada del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona:

  • Tenir una talla mínima de 1,60 m i no superar el 1,95 m.


  Els requisits s'hauran de complir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los fins al moment de la presa de possessió de la plaça adjudicada.
 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Personal docente  • Alicia Santos

   Profesora.Licenciada en Derecho.Amplia experiencia en la preparación de oposiciones.  • Alejandro Matute

   Diplomado en Magisterio de Educación Física y Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  • Alicia Pérez

   Diplomada en Educación Física, Graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Condicionantes Genéticos, Nutricionales y ...


 • Lugares

  Barcelona, Lleida
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Oposiciones a Bomberos del Ayuntamiento de Barcelona

El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados en el presente formulario es Infoempleo, S.L. quien los tratará en base a la ejecución del contrato entre las partes y a tu consentimiento, con las siguientes finalidades respectivamente: (i) prestarte los servicios solicitados siendo la base legal para este tratamiento la relación contractual que nos vincula y (ii) remitirle comunicaciones comerciales cuando y en los términos que los haya aceptado a través de las correspondientes casillas. Tus datos podrán ser compartidos con prestadores de servicios que deban tener acceso a estos datos en virtud de la prestación de servicios así como a terceros cuyos servicios nos solicites y a otras entidades del Grupo Vocento para fines administrativos internos. Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional sobre privacidad.

Al hacer click en el botón “Infórmate” declaras conocer y entender la política de privacidad de Infoempleo, S.L.

Validando datos

También podemos ofrecerte otras alternativas similares a este curso
  AENA
  Administración Autonómica
  Administración Local
  Administración Pública
  Administración de la Seguridad Social
  Administración del Estado
  Archivos, Bibliotecas y Museos
  Bomberos y Protección Civil
  Cajas y Bancos

Otros usuarios se interesaron por estos cursos

Criminología y Seguridad

Forbe

A consultar
Criminología y Seguridad
Criminología y Seguridad
Ir arriba