Oposiciones a Tècnics especialistes Generalitat Catalunya grup serveis penitenciaris

MasterD

Oposiciones

A distancia / Online. Semipresencial en Barcelona y Lleida

Consultar..

Todo el año

A Consultar

 • Vols treballar a les institucions penitenciàries de Catalunya? Ara ho pots fer si superes les oposicions de tècnic especialista en serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya. És una feina fixa que t’aportarà l’estabilitat laboral que tant necessites.

  Vols una feina estable a Catalunya amb un sou de 1.700 €* mensuals aprox? Fes-te funcionari de presons!

  Posem al teu abast els millors mitjans perquè aprovis aquestes oposicions: tutors personals, entrenadors, temaris completament actualitzats, alertes de convocatòries, horaris flexibles... Ens adaptem a les teves necessitats i al teu ritme d’estudi. El nostre objectiu és que aconsegueixis la teva meta: un treball per a tota la vida, en el mínim temps possible. Estàs preparat?

  • Tenir la nacionalitat espanyola o ser nacional d'algun dels Estats membres de la Unió Europea o d'altres Estats en què sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

  • Tenir el títol de batxiller, de tècnic o qualsevol altre de nivell superior o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.  

  • Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions públiques i no estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública.

  • No haver estat condemnat per cap delicte o, en cas d'haver-ho estat, tenir extingida la responsabilitat penal i cancel·lats els antecedents penals, o si no s'han cancel·lat, però correspon, haver-ho sol·licitat; i no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre que la persona aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

  • Els aspirants hauran de tenir els coneixements de llengua catalana de nivell intermedi de català (nivell B) de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent (quan no se'n tingui, hauran de superar l'exercici corresponent de l’oposició).

  • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de tenir coneixements de la llengua castellana.


  ATENCIÓ: no es publiquen places per discapacitats i es publica una taula d'exclusions mèdiques: 
 • Convocatorias

  Inicio: Todo el año
 • Lugares

  Barcelona, Lleida
 

¿Te interesa el curso?
Pide que te informen sobre Oposiciones a Tècnics especialistes Generalitat Catalunya grup serveis penitenciaris

Al pulsar el botón "Infórmate" he leído y acepto el Aviso legal de Avanza en tu carrera.

Validando datos

Ir arriba